Dostawy

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Wszystko o dostawie świeżych soków” i_icon_fontawesome=”fa fa-question-circle” i_color=”green” add_icon=”true”][insight_accordion icon_position=”left” accordions=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Kiedy%20dostan%C4%99%20zam%C3%B3wione%20soki%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Zam%C3%B3wienie%20zrealizowane%20zostanie%20drugiego%20dnia%20roboczego%20od%20jego%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oraz%20wp%C5%82yni%C4%99cia%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20nasze%20konto%20w%20przypadku%20p%C5%82atno%C5%9Bci%20przelewem.%20Oczywi%C5%9Bcie%20mo%C5%BCesz%20zam%C3%B3wi%C4%87%20soki%20z%20wyprzedzeniem%20i%20w%20kalendarzu%20dostaw%20zaznaczy%C4%87%20inny%20termin%20realizacji%20Twojego%20zam%C3%B3wienia.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Czy%20mog%C4%99%20odebra%C4%87%20soki%20osobi%C5%9Bcie%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Oczywi%C5%9Bcie.%20Zapraszamy%20do%20naszego%20lokalu%20stacjonarnego%20przy%20ul.%20Wa%C5%82brzyskiej%202%20we%20Wroc%C5%82awiu.%20Skontaktuj%20si%C4%99%20z%20nami%20prosz%C4%99%20wcze%C5%9Bniej%2C%20przygotujemy%20Twoje%20zam%C3%B3wienie%20na%20konkretn%C4%85%20godzin%C4%99.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Czy%20mog%C4%99%20zmieni%C4%87%20adres%20dostawy%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Je%C5%9Bli%20adresem%20odbioru%20zam%C3%B3wienia%20wi%C4%85%C5%BC%20pozostaje%20Wroc%C5%82aw%2C%20nie%20ma%20problemu%2C%20przywieziemy%20Ci%20je%20w%20inne%20miejsce.%20Prosimy%20jednak%20o%20informacj%C4%99%20o%20zmianie%20adresu%20dostawy%20co%20najmniej%20na%20pi%C4%99%C4%87%20godzin%20przed%20planowanym%20odbiorem.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Czy%20mog%C4%99%20zmieni%C4%87%20termin%20realizacji%20zam%C3%B3wienia%2C%20chc%C4%99%20dosta%C4%87%20soki%20w%20innym%20czasie%3F%22%2C%22content%22%3A%22Skontaktuj%20si%C4%99%20z%20nami%20jak%20najszybciej.%20Postaramy%20si%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3B%20)%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22%20Co%20w%20sytuacji%20je%C5%9Bli%20nie%20b%C4%99dzie%20mnie%20w%20miejscu%20dostawy%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Je%C5%9Bli%20wiesz%20wcze%C5%9Bniej%2C%20%C5%BCe%20Ci%C4%99%20nie%20b%C4%99dzie%2C%20skontaktuj%20si%C4%99%20z%20nami%20i%20podaj%20inne%2C%20dogodne%20miejsce%20dostawy.%20Je%C5%9Bli%20to%20nag%C5%82a%20sytuacja%2C%20kt%C3%B3rej%20nie%20mog%C5%82e%C5%9B%20przewidzie%C4%87%20dzwo%C5%84%20do%20nas%2C%20zostawimy%20zam%C3%B3wienie%20w%20innym%2C%20bezpiecznym%20miejscu.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Jaka%20jest%20cena%20dostawy%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Bezp%C5%82atnie%2C%20mo%C5%BCna%20odebra%C4%87%20zam%C3%B3wienie%20osobi%C5%9Bcie%2C%20w%20naszym%20lokalu%20przy%20ul.%20Wa%C5%82brzyskiej%202.%20Dostawa%20sok%C3%B3w%20na%20terenie%20Wroc%C5%82awia%20kosztuje%2019.00%20pln.%20Dostawa%20na%20terenie%20ca%C5%82ego%20kraju%20realizowana%20poprzez%20przesy%C5%82k%C4%99%20kuriersk%C4%85%20kosztuje%2030.00%20pln.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Czy%20mog%C4%99%20zam%C3%B3wi%C4%87%20soki%20na%20dni%20%C5%9Bwi%C4%85teczne%20i%20wolne%20od%20pracy%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22W%20dni%20wolne%20od%20pracy%2C%20niedziele%20oraz%20%C5%9Bwi%C4%99ta%20nie%20realizujemy%20dostaw.%20Zam%C3%B3wienia%20z%C5%82o%C5%BCone%20dzie%C5%84%20przed%20dniem%20wolnym%20otrzymasz%20w%20pierwszy%20kolejny%20dzie%C5%84%20roboczy%20na%20terenie%20Wroc%C5%82awia%2C%20lub%20zostanie%20nadane%20przesy%C5%82k%C4%85%20kuriersk%C4%85%20i%20b%C4%99dzie%20u%20Ciebie%20dzie%C5%84%20p%C3%B3%C5%BAniej.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Czy%20mog%C4%99%20zam%C3%B3wi%C4%87%20soki%20na%20sobot%C4%99%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Tak%2C%20po%20odbi%C3%B3r%20zaprosimy%20Ci%C4%99%20osobi%C5%9Bcie%20do%20naszego%20lokalu%20stacjonarnego.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22%20Czy%20mog%C4%99%20rozpocz%C4%85%C4%87%20detox%20sokowy%20w%20poniedzia%C5%82ek%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Na%20chwil%C4%99%20obecn%C4%85%20nie%20dostarczamy%20sok%C3%B3w%20na%20poniedzia%C5%82ek%20rano%20czy%20niedziel%C4%99%20wiecz%C3%B3r.%20W%20poniedzia%C5%82ek%20mo%C5%BCesz%20rozpocz%C4%85%C4%87%20jednak%20diet%C4%99%20zam%C3%B3wion%C4%85%20na%20sobot%C4%99.%20Soki%20przygotowywane%20s%C4%85%20w%20takich%20warunkach%2C%20%C5%BCe%20jeszcze%20w%20poniedzia%C5%82ek%20pozostaj%C4%85%20%C5%9Bwie%C5%BCe.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Jak%20wygl%C4%85daj%C4%85%20formy%20p%C5%82atno%C5%9Bci%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Mo%C5%BCesz%20zap%C5%82aci%C4%87%20za%20pomoc%C4%85%20platformy%20do%20p%C5%82atno%C5%9Bci%20elektronicznych%20Przelewy24%2C%20przelewem%20bankowym%2C%20got%C3%B3wk%C4%85%20przy%20odbiorze%20oraz%20kart%C4%85%2C%20jednak%20jedynie%20przy%20odbiorze%20osobistym%20w%20naszym%20lokalu.%5Cn%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22default%22%2C%22icon_lib%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ionicons%22%3A%22ion-ionic%22%2C%22title%22%3A%22Jak%20wygl%C4%85da%20harmonogram%20dostaw%20diet%20na%203%2C%204%2C%205%20i%206%20dni%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Soki%20zachowuj%C4%85%20%C5%9Bwie%C5%BCo%C5%9B%C4%87%20i%20wszystkie%20warto%C5%9Bci%20od%C5%BCywcze%20przez%204%20dni%20po%20dotarciu%20do%20twoich%20drzwi.%20W%20zwi%C4%85zku%20z%20tym%20w%20jednej%20dostawie%20dor%C4%99czamy%20maksymalnie%204%20dniow%C4%85%20kuracj%C4%99.%20Czterodniowa%20kuracja%20dostarczana%20jest%20podczas%20jednej%20dostawy%2C%20pi%C4%99cio%20i%20sze%C5%9Bciodniowa%20podzielona%20na%20dwa%20dor%C4%99czenia.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]